La Fundació i els treballs silvícoles

Preservar i millorar l’entorn del parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac és un dels eixos principals en els quals es basen les diferents tasques que du a terme la Fundació i dins d’aquest, trobem la planificació i execució de treballs silvícoles.

La silvicultura és la ciència, la tècnica i l’art de gestionar les masses forestals, abasta un gran ventall d’activitats com plantar, conrear, conservar i protegir els boscos i els seus recursos. Els boscos juguen un paper vital en el manteniment de l’equilibri ecològic de la terra, però a la vegada s’enfronten a diferents amenaces, entre d’altres els incendis forestals, que poden arribar a contribuir a la pèrdua de la biodiversitat i al canvi climàtic, reduint la quantitat de CO₂ que absorbeixen de l’atmosfera. Així doncs, la silvicultura és un aspecte crucial de l’ús i la gestió de la terra, ja que, els boscos proporcionen beneficis no només pel medi ambient, sinó també per les comunitats locals.

Hi ha diferents factors que determinen com es gestionen les masses forestals: factors del medi (temperatura, nivell de pluja, orografia, etc.), factors socials (sensibilitat ecològica, de lleure, etc.) o factors econòmics (llenya font d’energia principal o no, baixa rendibilitat, etc.), som molt conscients d’aquests últims, sobretot, i des de la Fundació volem contribuir que no siguin els causants de la no execució dels molt necessaris treballs silvícoles.

Existeixen diferents tipus d’actuacions silvícoles, com ara estassades, aclarides, podes, tallades arreu, etc. que s’apliquen, a la vegada o separadament, segons l’actuació a fer i els objectius prioritaris que es vulguin aconseguir, ja siguin de conservació, manteniment, protecció, preservació, etc. En qualsevol cas, en les actuacions forestal sempre es tenen en compte i es gestiona per integrar totes aquestes finalitats: gestió forestal multifuncional i sostenible.

Des de la Fundació hem enfocat alguns dels nostres projectes cap a treballs silvícoles que tenen per fi prioritari la prevenció d’incendis forestals sempre seguint les indicacions marcades pels enginyers forestals i altres especialistes en conservació. Alguns exemples d’aquests treballs són, dins del municipi de Matadepera on s’ha estat treballant en l’ampliació de les zones de gestió forestal del pla de prevenció de Grans Incendis Forestals al municipi. Gràcies als treballs de la fundació s’ha pogut doblar la superfície treballada anualment per part de l’ADF, zones que treballen amb la contractació de treballs a empreses del sector forestal i també amb el ramat de cabres i ovelles que tenen contractat.

L’execució de treballs silvícoles permet obtenir un valor econòmic, paisatgístic i mediambiental que a la vegada ajuda als boscos a evolucionar. Per poder continuar realitzant aquests tipus de tasques tan necessàries, necessitem la teva col·laboració. Suma’t a la Fundació i ajuda’ns a millorar els nostres boscos.

També et pot interessar

Anar al blog