La Fundació i la recuperació del patrimoni històric

La Fundació és una entitat que treballa per preservar i millorar l’entorn del parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac i entre les seves finalitats trobem la de protegir el seu patrimoni històric, com ara: barraques de vinya, forns de calç, murs de pedra seca, etc.

Molts municipis de Catalunya han vist com es deteriorava a poc a poc el seu entorn forestal, en gran part, a causa de l’abandonament rural i de les dinàmiques socioeconòmiques que s’havien encarregat de dur a terme la gestió forestal en diferents sectors. Aquesta situació ha provocat que l’equilibri en l’evolució entre el paisatge i la societat es trenqui, augmentant i canviant la tipologia de vegetació: on abans hi havia camps ara hi ha matollars i on abans hi havia matollars actualment, hi trobem boscos amb una gran càrrega de combustible pels incendis forestals. També implica una gran pèrdua en espais oberts que a part de potenciar la biodiversitat d’espècies de fauna i flora, són una oportunitat econòmica per fixar la gent al territori.

Des de la Fundació es creu que hi ha una gran connexió entre la gestió forestal i la recuperació del patrimoni històric i activitats rurals tradicionals i totes elles són de vital importància per a la prevenció d’incendis. Per aquest motiu, aquests són alguns dels projectes a mitjà i llarg termini que s’estan plantejant:

Treballs forestals de recuperació de les vinyes del Turó dels Rossos ubicat al terme municipal de Matadepera, amb la finalitat de reduir el risc d’incendis forestals; donar a conèixer el valor de la recuperació d’activitats tradicionals que s’encarregaven de la gestió forestal; afavorir la biodiversitat al territori i crear una ruta divulgativa.

Estudi i valoració d’obertura de nous espais pel conreu per millorar el mosaic agroforestal i les condicions productives agrícoles i la lluita contra incendis forestals.

La realització d’aquests projectes, implica recuperar la gestió sostenible dels boscos i paisatges forestals on és clau que es col·labori en la gestió forestal de totes aquelles zones estratègiques per a la prevenció d’incendis.
Sumant-te a la Fundació podràs ajudar a arribar allà on la propietat o l’administració pública no hi arriba.

També et pot interessar

Anar al blog